บริการฟรี สนามบินดอนเมือง
       

อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แบบพกพา

 

 

อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แบบพกพา

สำหรับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการที่ต้องการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ Note Book สามารถใช้บริการได้ทั้งหมด 20 จุด ในบริเวณชั้น1 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าประตูทางออก 9 และ 12, ชั้น3 บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกประตู15, ชั้น3 บริเวณทางเชื่อมไปยังอาคารผู้โดยสารอาคาร1, ชั้น3 บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก (ด้านใน) และ Busgate

บริการฟรี สนามบินดอนเมือง

บริการฟรี สนามบินดอนเมือง

ห้องละหมาด

ห้องละหมาด

สำหรับชาวมุสลิมที่เดินทางไปกลับบริเวณสนามบินดอนเมือง สามารถใช้บริการห้องละหมาดได้ที่อาคารผู้โดยสารอาคาร 2 ชั้น 3 บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และ อาคาร 2  

 

บริการฟรี สนามบินดอนเมือง

ห้องสูบบุหรี่

 

 

ห้องสูบบุหรี่

บริการฟรี สนามบินดอนเมือง

บริการฟรี สนามบินดอนเมือง

ห้องสูบบุหรี่ มีทั้งหมด 6 โซน
อาคารผู้โดยสารขาเข้า 3 โซน = Pier 2, Transfer (ต่อเครื่องภายในประเทศ), Gate15
อาคารผู้โดยสารขาออก 3 โซน = Pier 2 (มีรูป), North Gate14, Bus Gate ขาออก inter

ศูนย์รักษาพยาบาล

 

   การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
   โทร. 02-535-1113, 02-535-1755
   คลินิกของสนามบินตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือของอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ชั้น 1 โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์พร้อมให้บริการ
 


   ศูนย์รักษาพยาบาล (อาคารผู้โดยสาร2)

   ห้องแพทย์ (อาคาร 2) บริเวณประตู 11 ชั้น 1
   เปิดให้บริการทางการแพทย์สาหรับผู้โดยสารแทนห้องแพทย์ (ชั่วคราว) ชั้น 3

   บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข 14
   เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 ก.พ.61 โดยเปิดทาการวันจันทร์-ศุกร์
   เวลา 08.00-17.00 น.

   ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 1772
   กรณีฉุกเฉิน 1113 โทรสาร 1771