ท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดให้มีระบบเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Auto Check-in System) ทั้งของสนามบินเองและของสายการบินต่างๆ ครบครันทั้ง 2 อาคาร (ภายในประเทศและต่างประเทศ) ซึ่งช่วยลดเวลาในการเช็คอินต่างๆ ของผู้โดยสาร ทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินดอนเมือง

เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินดอนเมือง